سفارش تبلیغ
صبا ویژن
فانوس

الهی..............

باخاطری خسته از اغیار؛

به فضل تو امیدوار؛

دست ازغیرتوشسته؛

ودرانتظاررحمتت نشسته؛

بدهی؛کریمی!

ندهی؛حکیمی!

بخوانی؛شاکرم!

برانی؛صابرم!

الهی..................

احوالم چنان است که میدانی...

واعمالم چنین است که میبینی...

نه پای گریزدارم ونه به زبان؛ستیز!

یارحمن.........

بهترینها را دراین روزهای پایانی سال؛

یرای عزیزانم مقدرفرما!

آمین........

 

 


نوشته شده در جمعه 90/12/26ساعت 12:10 صبح توسط صبا نظرات ( ) |


Design By : Pichak

ساخت کد صوتی آنلاین